Golden gift box with golden ribbon on black background
Golden gift box with golden ribbon on black background

 איך ימי ספירת העומר יכולים לקדם את העסק שלך?

אנחנו כמעט מסיימים את ספירת העומר
צברנו ימים רבים של "ואהבת לרעך" ופיזמנו עם הילדים "שלי שלך"'. חיפשנו טוב.
איך זה נוגע לעסק שלך?
נוגע.
כי אם יש לך עסק, יש לך גם הרבה מה לתת לשני משלך, הרבה ערך לתת ללקוחות.
ופה המיומנות של למצוא-את-הטוב, שצברנו בימים אלו, יכולה לקדם אותך, הרבה.
כי לתת טוב ייחודי ללקוחות שלך זה אומר להרוויח יותר.
מה החוזקות שלך כעסק?
למה הלקוחות הקיימים מגיעים דווקא אליך?
ואיך אפשר לשפר את איכות החיים של הלקוחות שלך?

אחד הדברים הכי יפים בתהליך של בניית מותג
זה החיפוש האובססיבי אחר הטוב, המיוחד
אין עסק שלא יכול להגיע ל'טוב' ייחודי
גם בשוק קשה, אפשר לייצר אותו, למתג אותו, להרוויח ולא להפסיק למכור.

בהצלחה!

מאמרים נוספים

 איך ימי ספירת העומר יכולים לקדם את העסק שלך?

אנחנו כמעט מסיימים את ספירת העומר
צברנו ימים רבים של "ואהבת לרעך" ופיזמנו עם הילדים "שלי שלך"'. חיפשנו טוב.
איך זה נוגע לעסק שלך?
נוגע.
כי אם יש לך עסק, יש לך גם הרבה מה לתת לשני משלך, הרבה ערך לתת ללקוחות.
ופה המיומנות של למצוא-את-הטוב, שצברנו בימים אלו, יכולה לקדם אותך, הרבה.
כי לתת טוב ייחודי ללקוחות שלך זה אומר להרוויח יותר.
מה החוזקות שלך כעסק?
למה הלקוחות הקיימים מגיעים דווקא אליך?
ואיך אפשר לשפר את איכות החיים של הלקוחות שלך?

אחד הדברים הכי יפים בתהליך של בניית מותג
זה החיפוש האובססיבי אחר הטוב, המיוחד
אין עסק שלא יכול להגיע ל'טוב' ייחודי
גם בשוק קשה, אפשר לייצר אותו, למתג אותו, להרוויח ולא להפסיק למכור.

בהצלחה!

מאמרים נוספים

מאמרים אחרונים

בוא נדבר

זה הצעד הראשון בדרך להצלחה שלך

icon

100watt:
0765406226
dvori@100wat.com

בוא נדבר

זה הצעד הראשון בדרך להצלחה שלך

icon

100watt:
0765406226
dvori@100wat.com