Project Description

דבורה קיסטר

מהכח אל הפועל


 מיתוג, בניית שפה עיצובית, ניירת משרדית ודיוור


דבורה קיסטר מאמנת אישית ומלווה נשים לאושר בעבודה

המיתוג מביע את המעגליות של אנרגיה חיובית- שינוי – התקדמות – אושר

אופטמיות, שינוי ואושר.

עוד פרויקטים

בוא נדבר

זה הצעד הראשון בדרך להצלחה שלך

icon

100watt:
0765406226
dvori@100wat.com

בוא נדבר

זה הצעד הראשון בדרך להצלחה שלך

icon

100watt:
0765406226
dvori@100wat.com